NutriDNA 
PERSONALIZOVANÉ NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ

Interpretace genetických testů

Abyste získali a vytěžili z výsledků Vaší genetické analýzy maximum, je potřeba je správně a kvalitně interpretovat. Protože se jedná o poměrně složitou problematiku, je nutné umět s informacemi z testu pracovat a "přeložit" je klientovi tak, aby pro něj byly srozumitelné, snadno pochopitelné a hlavně co nejlépe využitelné v praxi.

Díky mé dlouhodobé praxi zaměřené na lifestylové genetické testování a interpretaci výsledků genetické analýzy Vám tak mohu nabídnout kvalitní výstup, který Vám poslouží jako "manuál" správné prevence k udržení dlouhodobého zdraví a současně bude Vaším "průvodcem", ke kterému se budete moci vracet kdykoliv si nebudete na své cestě za zdravím jisti, co je pro Váš organismus prospěšné či naopak škodlivé.

Co interpretací získáte?

  • Velmi podrobný a rozsáhlý tištěný report v kroužkové vazbě a českém jazyce, obsahující přehled testovaných genetických variant, včetně stručného popisu jejich zapojení do metabolických drah v rámci organismu

  • Personalizovaná doporučení a vhodné preventivní kroky zaměřené na stravování a celkový životní styl na základě Vašich výsledků

  • Sumarizaci a přehledné shrnutí "klíčových" oblastí, které jsou u Vás nejvíce rizikové a je potřeba jim věnovat pozornost

  • Specifická doporučení suplementů a případných doplňujících testů na "míru" Vašim potřebám

  • Seznam krevních markerů, které je vhodné nechat vyšetřit z krve s ohledem na Vás genetický profil


Proč je tedy dobré si nechat interpretaci zpracovat? 


  • Protože se jedná o personalizovaný přehled obsahující nejen informace z reportu v AJ, ale celou řadu důležitých informací a doporučení navíc, které v rámci reportu v AJ nenajdete. Tyto informace vychází ze studia, školení a také zkušeností, které jsem během své praxe získala. Nejedná se tedy pouze o překlad reportu z AJ...


  • Protože budete mít k dispozici osobní manuál, který je vytvořen na míru, dle Vašich výsledků. Každá interpretace je jedinečná, specifická dle výsledků a potřeb klienta. Budete tak po něm moci šáhnout kdykoliv si nebudete jistý/jistá, co je pro Vás vhodné či naopak zdraví neprospěšné.


  • Protože pro Vás bude lépe pochopitelné, co testované geny v těle ovlivňují. V tomto osobním manuálu jsou podrobně rozebrány jednotlivé genetické varianty, do jaké dráhy v těle jsou zapojeny, co v těle ovlivňují a co jejich přítomnost v rámci Vaší DNA pro Vás znamená.


  • Protože získáte přehledné shrnutí rizika za jednotlivé panely/oblasti, do kterých jsou dané geny zapojovány a celkové zhodnocení Vašich výsledků napříč genetickým testem. Navíc získáte sumarizaci doporučení v oblasti výživy a životního stylu, včetně konkrétních doplňků stravy a seznam krevních markerů, které je dobré si hlídat s ohledem na Vaše predispozice.