NutriDNA 

Ceník

Genetické testy

V ceně testu je základní zpráva s výsledky DNA analýzy v anglickém či českém jazyce v elektronické podobě, osobní konzultace výsledků (60min nebo 120 min) včetně dopravy kitu k Vám a zpět do laboratoře.

DNA Testy

DNA Health                                                                                   10 450 Kč 

DNA Diet                                                                                       9 400 Kč

DNA Sport                                                                                     9 400 Kč

2 genetické testy dle výběru*                                                          18 450 Kč

DNA Core                                                                                    15 900 Kč

*nevztahuje se na test DNA Core

V rámci konzultace projdeme rizikové oblasti a jednotlivé výsledky testu. Personalizované nastavení životního stylu na základě výstupů DNA analýzy a Vaší současnou anamnézu.**

(**na konzultaci výstupů jednoho genetického testu je vždy potřeba časová dotace minimálně v délce 1h, u každého klienta se časová dotace liší. Někteří klienti chtějí řešit problematiku více do hloubky, v tomto případě hodinová konzultace nestačí a klienti si volí konzultaci v délce 90min. Délka konzultace je vždy diskutována s klientem předem. Při objednání 2 genetických testů nebo testu DNA Core je délka konzultace vždy 120min.)       

Interpretace genetických testů

V ceně je komplexní report v českém jazyce v tištěné podobě a kroužkové vazbě, včetně personalizovaných doporučení a vhodné prevence. Podrobné informace o výstupu a obsahu najdete pod záložkou „Interpretace testů“

Interpretace DNA testů

DNA Health                                                                                3 000,00 Kč

DNA Diet                                                                                   2 500,00 Kč

DNA Sport                                                                                 2 500,00 Kč

DNA Core                                                                                  7 000,00 Kč

Konzultace

V rámci konzultace nabízím personalizované poradenství v oblasti výživy a životního stylu. Vysvětlení, jak pracovat s výstupem analýzy DNA, zhodnocení Vašich výsledků a současné anamnézy. Konkrétní doporučení a tipy. Podrobné informace týkající se konzultace najdete pod záložkou „Nutriční poradenství“

Nutriční poradenství a konzultace

KONZULTACE                  

  • KONZULTACE (60 min.)                                                    1 500,00 Kč 

  • KONZULTACE (90 min.)                                                    2 250,00 Kč 

  • KONZULTACE (120min.)                                                   3 000,00 Kč  

    

POKRAČUJÍCÍ / ON-LINE KONZULTACE (45 min.)                  1 300,00 Kč

Další návazná konzultace, zhodnocení aplikovaných doporučení v praxi, kontrola a případná úprava stravování poradenství v oblasti výživy, úprava stávajícího protokolu. Můžeme se potkat osobně nebo spojit on-line. 


VYPRACOVÁNÍ TERAPEUTICKÉHO PROTOKOLU                  2 500,00 Kč

Získáte podrobně vypracovaný, personalizovaný plán na míru, který bude obsahovat návod/postup pro řešení Vašich aktuálních zdravotních potíží na období 2 měsíců také s ohledem na Vaši genetiku. Budete vědět, co jíst, čemu se ve své stravě vyhnout, jaké doplňky užívat. Krok za krokem Vás protokol provede a pomůže Vám optimalizovat Vaše zdraví a vyřešit zdravotní potíže. Protokol zasílám elektronicky v pdf do 5 dnů od společné konzultace.


VYHODNOCENÍ KREVNÍCH TESTŮ vč. DOTAZNÍKU                700,00 Kč

Pro pochopení Vašeho aktuálního zdravotního stavu je nezbytné vycházet z hodnot krevních markerů, které poskytují informace, o tom jak na tom Váš organismus aktuálně je. Zjistíme tak, kde již nastává nějaká dysbalance a čemu je potřeba věnovat pozornost. V rámci své praxe pracuji s optimálními hodnotami funkční medicíny, nikoliv s referenčními mezemi, které poskytuje laboratoř. Součástí detailní anamnézy je také anamnestický dotazník, který po Vašem vyplnění pečlivě procházím. Kombinace těchto dvou výstupů mi pomůže v nastavení terapie léčby a navržení personalizovaného postupu.


KOMPLEXNÍ KONZULTACE (120 min.)                                   6 200,00 Kč

Konzultace zahrnující zhodnocení výstupu jednoho* genetického testu, vstupního anamnestického dotazníku (zasílám před konzultací k vyplnění), krevních testů (seznam markerů zasílám před konzultací) a Vašeho aktuálního zdravotního stavu včetně terapeutického protokolu zasílaného elektronicky do 5 dnů po konzultaci.

*v případě testu DNA Core je délka konzultace domluvena s klientem předem, vždy individuálně dle potřeb klienta 


VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ KONZULTACE (90 min.)                     5 450,00 Kč

Vstupní konzultace zahrnující podrobné zhodnocení vstupního anamnestického dotazníku (zasílám před konzultací k vyplnění), krevních testů (seznam markerů zasílám před konzultací) a Vašeho aktuálního zdravotního stavu včetně terapeutického protokolu zasílaného elektronicky do 5 dnů po konzultaci.


Na každou konzultaci se pečlivě připravuji, aby byla co nejvíce efektivní a klient získal maximum informací. V ceně konzultací je tedy zahrnut také čas na přípravu.